martes, 13 de mayo de 2014

COL.LECTIU RONDA DENUNCIA LA FALTA DE ASISTENCIA SANITARIA DE LOS ENFERMOS DE S.F.C. Y S.Q.M.

El Col·lectiu Ronda denunciarà l'incompliment per part del Departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de Salut del deure de protegir la salut de les persones afectades per Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i SSQM. Tothom interessat a unir-se a aquesta iniciativa pot fer-ho omplint i adreçant-nos l'autorització que posem al seu abast

 [Traducción al castellano] Descarrega l'autorització [PDF] -Castellà. Properament, també en català  Descarrega l'escrit de reclamació [PDF] --Castellà. Properament, també en català [per tal de participar en aquest procés, és necessari fer-nos arribar l'autorització. Podeu fer-ho per correu -crondaweb@cronda.coop- fax -93-2681230-  o lliurant-nos la documentació a qualsevol dels nostres despatxos]    

El Col·lectiu Ronda fa anys que lluita pel reconeixement dels drets de les persones afectades pels denominats Síndromes de Sensibilitat Central, una etiqueta que abasta patologies com ara laSíndrome de Fatiga Crònica, l’Electrohipersensibilitat,laFibromiàlgia o la Síndrome de Sensibilitat Química.

Un d'aquests drets que des de la nostra cooperativa considerem que es troba en situació de permanent vulneració és, precisament, el dret a la pròpia salut i a rebre una atenció mèdica especialitzadaque garanteixi a les afectades l'accés a la medicació i els tractaments més recents i avançats en relació a les seves patologies.

És evident, però, aquesta situació ideal consagrada per la legislació vigent, incloent-hi la Constitució, topa amb una realitat ben diferent. A la pràctica, les unitats especialitzades de referència en aquestes greus patologies – Vall d'Hebron i Hospital Clínic- són absolutament insuficients per fer front a la demanda de persones que requereixen de la seva atenció.

A les llargues llistes d'espera, cal sumar el fet que són moltes les persones malaltes que no aconsegueixen ser ateses per aquestes úniques unitats especialitzades en les seves complexes dolences, doncs es deneguen moltes de les sol·licituds presentades. Fins i tot, s'estan denegant sistemàticament les derivacions cap a aquestes unitats procedents de qualsevol altre hospital. Per tant, només les persones a qui correspon territorialment ser ateses a Vall d'Hebron o a l'Hospital Clínic tenen la seguretat de poder accedir -encara que sigui patint llistes d'espera superiors a l'any de durada- al tractament que requereixen . A la resta, se'ls està negant la possibilitat de rebre les cures de veritables especialistes en unes malalties que, malauradament, encara pateixen un elevat grau de desconeixement, fins i tot entre els integrants de la comunitat mèdica.

Indefensió
És absolutament injust i reprovable que es condemni a un col·lectiu de persones malaltes a afrontar veritables peregrinatges assistencials a la recerca de centres i professionals mèdics que puguin abordar amb garanties les seves patologies, oferint-los tractaments adequats que els ajudin a a superar o pal·liar les seves dolences.

Per suposat, aquesta situació és evidentment reprovable des del punt de vista moral. Ara bé, des del Col·lectiu Ronda creiem que també ho és en el camp del respecte a la legalitat vigent.

 

Sol·licitud gratuïta
Amb aquest convenciment, el Col·lectiu Ronda ha confeccionat un escrit de sol·licitud oficial exigint al Servei Català de la Salut i al Departament de Salut de la Generalitat l'adopció de les mesures necessàries per garantir a totes les persones afectades el dret a la pròpia salut. Un dret que, en aquest cas, passa invariablement per la creació de les unitats de referència suficient per abordar la cura de la totalitat d'afectades i el respecte al dret d'aquestes malaltes a poder designar el metge especialista que considerin més adient.

Col·lectiu Ronda presentarà aquesta sol·licitud en nom i representació de tothom que ens faci arribar degudament complimentat l'escrit d'autorització que podeu descarregar a través d'aquest enllaç i gràcies al suport -econòmic i moral- de les persones que des de fa anys ens acompanyen en el procés d'exigir legalment al servei públic de salut la deguda atenció a les afectades pels denominats Síndromes de Sensibilització Central.

domingo, 11 de mayo de 2014

ASPECTOS (MUY) BÁSICOS SOBRE LA COTIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.


A veces, cuando discuto con alguien sobre el actual sistema de pensiones - del que sigo defendiendo que es perfectamente sostenible y que ha de seguir siendo completamente público-, uno da por supuesto que su interlocutor conoce el funcionamiento de la financiación de la Seguridad Social, y no siempre es así. Aprovecho la preparación de la próxima clase sobre "cotización al régimen general" que tengo que impartir a mis alumnos de Relacions Laborals de la asignatura de Dret de la Seguretat Social, para explicar algunos conceptos básicos y proporcionar algún documento de interés.

domingo, 4 de mayo de 2014

ACCIDENTE DE TRABAJO, SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA.

Una de las discusiones que más pronunciamientos judiciales provoca en materia de prestaciones de seguridad social es la definición de las llamadas "enfermedades laborales", es decir, aquellas que tienen su origen en el ámbito laboral y que no tienen el concepto de enfermedad profesional por no cumplir los requisitos del art. 116 LGSS -o sea, no aparecen en el cuadro actual la enfermedad y/o la actividad y/o agentes que la puedan causar-. Sin embargo, las "enfermedades laborales", y por tanto los trabajadores que las padecen, merecen la tutela de los tribunales del orden social, ya que han de ser consideradas como verdaderos accidentes de trabajo.


La cuestión se complica, os lo podéis imaginar, cuando la enfermedad contraída en el trabajo es la Sensibilidad Química Múltiple y/o el Síndrome de Fatiga Crónica. Dos recientes sentencias que estimaban las demandas de Col.lectiu Ronda en Donostia-San Sebastian, nos han reconocido el origen laboral, bajo el concepto de ambas enfermedades cuando se originan en el entorno laboral, al amparo del art. 115.2 e) LGSS que permite la declaración como accidente de trabajo de aquellas enfermedades que tengan causa exclusiva en el trabajo realizado por cuenta ajena. No obstante, no podemos olvidar que el apartado f) del mismo artículo permite también el reconocimiento de la contingencia laboral aunque la lesión o enfermedad fuese pre-existente al accidente de trabajo, si se agravó por consecuencia o con ocasión del mismo.

De hecho, en aquellas sentencias se demostró que la trabajadora estuvo expuesta a productos químicos nocivos y tóxicos en su puesto de trabajo durante años, en un local cerrado y sin ventilación ni otras medidas de seguridad que hubiesen evitado la exposición y posterior enfermedad. Lo interesante de la sentencia es el cumplimiento de una serie de requisitos que permiten establecer la relación de causalidad entre la exposición y el debut de las enfermedades, en este caso, especialmente SFC y SQM. Estos son los requisitos:A.- Se ha acreditado la existencia de agentes y su exposición continuada a los mismos en el centro de trabajo. Tal acreditación se pone de manifiesto por la existencia y manipulación de determinados agentes químicos susceptibles de desencadenar el citado síndrome. 

B) La actora ha estado expuesta en su puesto de trabajo a contaminantes químicos.

C) No se han realizado mediciones de contaminantes químicos. 

D) El relato temporal de la sintomatología y la incidencia del trabajo en sus dolencias a lo largo del tiempo es coherente y su relación con el trabajo es indudable. 

E) No existen síntomas previos a la exposición en su centro de trabajo. 

Y lo anterior conlleva que la magistrada afirme:

"Los informes médicos valorados concluyen la interrelación entre el síndrome químico múltiple, y el síndrome de fatiga crónica padecidos por la actora, el cual debutó como consecuencia de la exposición continuada a diferentes contaminantes, la paciente además del cuadro de sensibilidad química múltiple, desencadenada por la exposición repetida a ambiente laboral con contaminantes, también padece una sintomatología de fatiga, tanto física como neurocognitiva asociada al mismo, Y la sintomatología actual, que dio pie a la última de las bajas, podría ser secundaria al síndrome de hipersensibilidad química múltiple. Por tanto, en el presente caso habría quedado probado que el síndrome de fatiga crónica que padece la actora es una secuela del síndrome de sensibilidad química múltiple que padece y ambos tienen una relación directa con el ambiente laboral en que ha desempeñado su trabajo la actora". 

Para finalizar:  "Aun considerando por imposibilidad de acreditarse que fue un tóxico el que causó la enfermedad y que la enfermedad era preexiste, o que tenía cierta predisposición a padecerla, ésta empeora y se agrava (art. 115-2-f LGSS) o altera el proceso de curación por la exposición a los productos que debe manejar la trabajadora en su puesto de trabajo". 


En fin, como afirmábamos al inicio de esta entrada, SFC y SQM -también otras enfermedades- pueden ser consideradas como accidente de trabajo si el hecho accidental viene determinado por la exposición a uno o varios agentes externo que agravan, desencadenan o producen manifestaciones clínicas de una dolencia que hasta el momento se encontraba silente. 

Autor: WhatWhat. CC. flickr.com

ACCIDENTE DE TRABAJO, SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA.

Una de las discusiones que más pronunciamientos judiciales provoca en materia de prestaciones de seguridad social es la definición de las llamadas "enfermedades laborales", es decir, aquellas que tienen su origen en el ámbito laboral y que no tienen el concepto de enfermedad profesional por no cumplir los requisitos del art. 116 LGSS -o sea, no aparecen en el cuadro actual la enfermedad y/o la actividad y/o agentes que la puedan causar-. Sin embargo, las "enfermedades laborales", y por tanto los trabajadores que las padecen, merecen la tutela de los tribunales del orden social, ya que han de ser consideradas como verdaderos accidentes de trabajo.

jueves, 1 de mayo de 2014

1 DE MAYO.

1º de Mayo, Día del trabajador. ¿Nos queda algo que celebrar a los trabajadores?. Os dejo el acceso al manifiesto que firmamos los compañeros de Col.lectiu Ronda, y el acceso al escrito original, cortesía de mi compañero Àlex Lasmarías

¿Hasta cuándo?

Como cada año, llegado el Primero de Mayo, el Colectivo Ronda sale a la calle en homenaje al rumor aún vivo de luchas pasadas y con la firme voluntad de renovar nuestro compromiso con el ideal de unas relaciones laborales justas y dignas .